X
X
X
X

Service and Usage Agreement

HomepageService and Usage Agreement

WISE SOFT İNTERNET HİZMETLERİ

Hizmet Kullanım ve Taahhüt Sözleşmesi

İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.WISESOFTCOM.TR ÜZERİNDE SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR. Wise SOFT YAZILIMLARINI SATIN ALAN VEYA KİRALAYAN HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

 • GENEL SÖZLEŞME BİLGİLENDİRMESİ

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle, siteyi kullanmakla veya sitemize üye olarak aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız.

“Wise Yazılım” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin www.wisesoft.com.tr  adlı siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

“Wise Yazılım” web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında cezai takibatlar yapılacağı ve tazminat davaları açılacağı, fikri ve sınai emeğin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınacağı ve tüm hukuki yollara başvurulacağı önemle tarafınıza duyurulur.

 • SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1-Bir taraftan Wise Yazılım ile (Bu sözleşmede bundan böyle FİRMAMIZ olarak anılacaktır.)

Diğer taraftan bu FİRMAMIZ’ı kullanacak olan veya kullanmakta olan siz FİRMAMIZ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.)

Arasında, FİRMAMIZ’In kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

 • SUNUCU VE HİZMET KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 2-

 1. A) KULLANICI, FİRMAMIZ’ın yazılı ve görsel hiç bir içeriğini hiçbir şekilde bilgisayarına indiremez (download edemez), kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle FİRMAMIZ’ın herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları FİRMAMIZ’ın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. B) FİRMAMIZ’ın internet sitesi telif hakları ile korunan görseller kullanır. Tasarımlarımızda yer alan grafikler, resimler ve ilüstrasyonların tamamı tarafımızdan tasarlanmıştır.

Söz konusu tasarım ve görsellerin FİRMAMIZ’ın haricinde kullanılması yasaktır. resimler, video görüntüleri ve diğer yazılı veya görsel içerik bir başka web sitesinde yayınlanamaz, izin almadan link verilemez. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle FİRMAMIZ’ın herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları FİRMAMIZ’ın ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. C) FİRMAMIZ, hiçbir şekilde başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.
 2. D) KULLANICI, FİRMAMIZ’ın indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş–çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan FİRMAMIZ sorumlu değildir.

Wise Yazılım sunucu alanlarında Trojan, Virüs, Keylogger vb. her türlü yazılımın sitede yayımlanması, bunları yayımlayan sitelere link verilmesi yasaktır.

Riskli güvenlik açıklarına sahip siteleri, zarar görmüş site veya bilişim sistemlerini sitemiz üzerinden ifşa etmek, güvenlik açıklarını alenen belirtmek link vermek yasaktır.

Sitenizdeki döküman ve mataryaller BT Profosyonelleri için güvenlik önemleri içermektedir. Bu bilgilerin kanuna aykırı kullanılması tamamen kişilerin kendi sorumluluğundadır. Bunların dışında sitemizde yer alan makale ve bilgilerin amacı dışında ihlal edilerek kullanılmasından ötürü tarafınızın sorumlu olduğunu bildiririz.

 1. E) KULLANICI, FİRMAMIZ’ın kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. FİRMAMIZ sunucularında yayımlanan siteleri ve sitelerin içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve FİRMAMIZ hakkında veya FİRMAMIZ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. FİRMAMIZ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
 2. F) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

Bu FİRMAMIZ’ın sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

FİRMAMIZ içeriğine FİRMAMIZ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği sponsor bağlantı adı altında metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak FİRMAMIZ sunucularında barınan sitelerin içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini, Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

 1. G) FİRMAMIZ, FİRMAMIZ’ın kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. FİRMAMIZ, KULLANICI’cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
 2. H) KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde hukuki bütün yaptırımları kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. FİRMAMIZ’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 3- FİRMAMIZ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 1. A) FİRMAMIZ, FİRMAMIZ’a bağlı sunucuların kullanılmasından veya kullanılmamasından, FİRMAMIZ sunucuları üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) FİRMAMIZ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
 2. B) FİRMAMIZ, FİRMAMIZ sunucuda barınan site içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya FİRMAMIZ’a bağlı siteler yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
 3. C) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
 4. D) KULLANICI, FİRMAMIZ’a bağlı sunuculara erişimi ve FİRMAMIZ’a bağlı sunucuların kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. FİRMAMIZ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
 5. E) FİRMAMIZ, bir yargı merciinin kararı veya FİRMAMIZ’ın bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya FİRMAMIZ’a bağlı web sitesinin bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.
 6. F) Sitelerin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, FİRMAMIZ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına KULLANICI’ya karşı ileri sürebilirler.
 7. G) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı FİRMAMIZ ve Yöneticileri sorumlu tutulamayacaktır.
 8. üçüncü kişilerle kullanıcı arasındaki ilişkiler

MADDE 4- KULLANICI ile FİRMAMIZ üzerinde bulunan veya FİRMAMIZ yoluyla KULLANICI’nın ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden FİRMAMIZ’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

Aylık Taahhütlü / Yıllık Taahhütlü Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

İŞ BU SÖZLEŞME, WWW.WISESOFT.COM.TR ÜZERİNDE SÜREKLİ ERİŞİLEBİLİR OLUP, İLANEN YAYINLANMAKTADIR. Wise SOFT YAZILIMLARIINI SATIN ALAN VEYA KİRALAYAN HERKES, ÖNCEDEN BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ, ANLAMIŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILIR.

TARAFLAR

- Wise Soft Smart Solutions şirketi, "Wise Soft" ve "Wisesoft.com" olarak anılacaktır.

- Wise SOFTyazılımlarını kullanan kişi ya da kuruluş, "Kullanıcı" olarak alınacaltır.

TANIMLAR

- Wise Soft : Wise Soft Smart Solutions Şirketi'dir.

- Kurumsal Kimlik Çalışması : Wise Soft Smart Solutions Şirketi tarafından "VIVAPLUS Firmalara veya şahıslara (internet sitesi, logo, reklam hizmetleri, sosyal medya danışmanlığı) sunan bir kurumsal çalışmadır.

- Dijital Sipariş Otomasyonu : Wise Soft Smart Solutions Şirketi tarafından "Restaurant, cafe, market vb. sektörde kullanılmak üzere online sipariş yazılımıdır.

- ES-Business E-Ticaret : Wise Soft Smart Solutions Şirketi tarafından "Sıfır veya ikinci el ürünlerin online olarak ticaretinin yapılabileceği, online ödeme altyapılı entegrasyonlarla desteklenmiş gelişmiş E-Ticaret yazılımıdır.  (marketplace.Wisesoft.com)

- Wisesoft.com ve esbusinessdemo.com : Yukarıda listelenmiş yazılımlarıının tanıtımı, lisans satışları ve destek hizmetlerinin sağlandığı resmi web siteleridir.

SÖZLEŞME KONUSU

Wise Soft Smart Solutions Şirketi tarafından üretilen "Business","Dijital Sipariş Otomasyonu","VIVAPLUS" yazılımlarının, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre, Kullanıcı tarafından satın alınması/kiralanması ve kullanımının sağlanması.

LİSANS TÜRLERİ VE TAAHHÜTLERİ

4.1. Yazılımın lisans türleri ve fiyat bilgileri güncel olarak Wisesoft.com web sitesi üzerinde ilan edildiği gibidir. Lisanslar, tek bir alan adı üzerine tanımlanır ve bu alan adından başka bir alan adında veya alt alan adında kullanılamaz. Kullanıcı, kendisi için uygun gördüğü lisans türlerinden herhangi birini tercih edecektir. 

4.2. AYLIK / YILLIK LİSANSLAR

4.3. Yazılım Lisans (Aylık/Yıllık)
Bu lisans türünde yazılım aylık veya yıllık olarak kiralanır ve yazılım üzerinde Wise Soft Smart Solutions markası ile ilgili olarak "Bu Site Wise Soft Tarafından Sağlanmaktadır." şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu vardır. Bu bağlantının herhangi bir şekilde kaldırılması, gizlenmesi veya görünmesini engelleyecek herhangi bir müdahale durumunda kullanıcı, satın almış olduğu lisansın türü fark etmeksizin iptal edileceğini ve yapılan ödemenin hiçbir koşulda iade edilmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

4.4. MarketPlace Lisans (Aylık/Yıllık)
Bu lisans türünde yazılım aylık ve yıllık olarak kiralanır ve yazılım üzerinde Wise Soft markası ile ilgili olarak "Bu Site Wise Soft Tarafından Sağlanmaktadır." şeklinde bir marka bağlantısı bulundurma zorunluluğu yoktur. Herhangi bir sınırlandırma bulunmaz. Hizmet kullanım süresi boyunca ücretsiz güncelleme ve destek hizmeti sağlanır. 

4.5. TAAHHÜTLÜ LİSANSLAR

4.6. Wise Soft Smart Solutions Şirketinin sunduğu tüm yazılım ve hizmetler taahhütlüdür. Bu taahhütlerin süreçleri kullanıcının seçimine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

4.7. Aylık Lisans Taahhüt
Aylık lisans taahhütlü yazılımlarda 2 (iki) seçeneğe sahip taahhüt bulunmaktadır
a - 12 (oniki) Aylık taahhüt
b- 24 (yirmidört) Aylık taahhütlerde sınırlandırma bulunmaz. taahhüt süresince ücretsiz güncelleme ve teknik destek alabilirler.

4.8. Yıllık Lisans Taahhüt
Yıllık lisans taahhütlü yazılımlarda fatura kesim tarihinden itibaren hizmet süresi başlar 365. gün sonrasında hizmetin yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmediği taktirde hizmet sonlandırılır.

LİSANS DEĞİŞİM POLİTİKASI

Lisans bilgisini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Fakat, lisans bilgisi değişikliği "yeniden satmak" amacıyla yapılamaz. Bunun tespit edilmesi halinde ilgili lisans iptal edilir ve tüm haklardan feragat etmiş olursunuz.

LİSANS TRANSFER/DEVİR POLİTİKASI

6.1. Kiralanan lisanslar (aylık), bir başkasına devir/transfer edilemez. Fakat Yıllık (365 Gün) lisanslar aşağıda açıklanan diğer maddeler çerçevesinde devir/transfer edilebilir.

6.2. Yıllık lisanslar için transfer/devir uygulaması, Wisesoft.com'un kullanıcılarına sunduğu istisnai bir işlemdir. Lisansın bir başkasına devri/transferi ile ilgili kalıcı bir hak veya imtiyaz sağlamaz.

6.3. Yıllık lisanslar, Wisesoft.com ücretlendirme sayfasında yürürlükteki lisans ücretinin %20 oranında ödeme yapılması koşulu ile başka bir kullanıcıya devir/transfer edilebilir. Lisans devir/transfer işlemi tamamlandıktan sonra bu işlem geri alınamaz.

6.4. Transfer edilmiş lisansın "yeniden" transfer edilmesi için, yine aynı şekilde Wisesoft.com ücretlendirme sayfasında yürürlükteki lisans ücretinin %20 oranında ödeme yapılması gereklidir. Lisans devir/transfer işlemi tamamlandıktan sonra bu işlem geri alınamaz.

6.5. Daha önce Wisesoft.com lisans kullanım sözleşmesini ihlal eden kişi yada kuruluşlara lisans transferi/devri yapılamaz. Wisesoft.com, uygun görmediği kişi yada kuruluşlara lisans transferi/devri işlemini reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

6.6. Kullanıcı, Wisesoft.com hesabının giriş bilgilerini bir başkasına vermek, e-posta ve diğer bilgilerini değiştirmek suretiyle lisansını bir başkasına devir/transfer edemez. Bu durumun herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, ilgili müşteri hesabında tanımlı mevcut lisanslar ve müşteri hesabı iptal edilir. Lisansını devir/transfer eden ve lisansı devir/transfer alan kişi yada kuruluşlar, bu durumu peşinen kabul ve beyan eder.

6.7. Wisesoft.com, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin lisans transfer/devir uygulamasını sonlandırma veya üzerinde değişiklik yapma haklarına sahiptir. Lisans devir/transfer uygulaması sonlandırıldığında, kullanıcı daha önce satın almış olduğu mevcut lisansı için devir/transfer talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

İPTAL/İADE POLİTİKASI

7.1. İptal/iade işleminin yapılabilmesi için, ES-Business, Dijital Sipariş Otomasyonu, VIVAPLUS yazılımlarının kendinden kaynaklı herhangi bir sorun, hata veya problemin olması ve bunun giderilememesi durumu esastır. Yazılım üzerinde bulunmayan herhangi bir özellik yazılımın eksik, hatalı veya kusurlu olduğu anlamına gelmez. Kullanıcı, yazılımı satın alma veya kiralamadan önce, baştan uca incelemek gerektiği takdirde bilgi istemek ve kendisine uygun olup olmadığını teyit etmek ile yükümlüdür.

7.2. Yazılımın yüklendiği sunucunun yeterli donanım ve özelliklere sahip olmaması ve diğer sunucu taraflı sorunlar nedeniyle iptal ve iade yapılmaz.

7.3. Sistemle entegre çalışan üçüncü parti modül ve API'lerden kaynaklı sorunlar nedeniyle iptal ve iade yapılmaz.

7.4. İptal ve iade için gerekli durumlar oluştuğu taktirde, müşteri paneli hizmet detayı üzerinden iptal talebi oluşturulmalıdır.

TEKNİK DESTEK

8.1. Kullanıcı, satın aldığı veya kiraladığı yazılımların lisansı ile ilgili olarak teknik destek hizmeti satın aldığı taktirde dilediği zaman teknik destek isteme hakkına sahiptir. Kullanıcı, teknik destek taleplerini www.Wisesoft.com web sitesi üzerinden müşteri girişi sağlayarak "Destek Sistemi" aracılığı ile iletecektir. Bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder. Teknik destek yanıtlanma süreleri, yoğunluk durumuna bağlı olarak ortalama 24 saati bulabilir. Kullanıcı bu durumu kabul etmektedir. Teknik destek hizmetleri, yazılımın standart işleyişi ve yaşanacak sorun, hata ve problemler ile ilgilidir. Bunun dışında kalan hususlar destek kapsamında değildir. Üçünü parti entegrasyonlar ve API'ler hakkında destek  hizmeti verilmez. Wise Soft Smart Solutions yazılımlarının dosyaları üzerinde uygulanan hatalı ve geçersiz müdahaleler nedeniyle meydana gelen sorunlar, teknik destek kapsamında değerlendirilmez ve Wisesoft.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. Bu gibi durumlarda kullanıcı, yazılımın orijinal dosyaları ve veritabanını, tekrar sunucuya yükleme yaparak sorunu çözümleyeceğini kabul ve beyan eder.

8.2. Kullanıcı, ES-BUSINESS, Dijital Sipariş Otomasyonu, VIVAPLUS yazılımlarının sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Kullanıcı'ya satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı durumlarda, temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Kullanıcı, bu gibi durumlarda Wisesoft.com'un ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

8.3. Kullanıcı, ES-BUSINESS, Dijital Sipariş Otomasyonu, VIVAPLUS yazılımlarının "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, Wisesoft.com'un bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini kabul ve beyan eder.

8.4. Kullanıcı, ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için Wisesoft.com'un ve marketplace.Wisesoft.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Kullanıcı, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle Kullanıcı'nın yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

DİĞER ŞARTLAR VE KOŞULLAR

9.1. Kullanıcı, Wisesoft.com'un ve diğer müşterilerinin, ayrıca tüm Wisesoft.com ürünlerinin ticari itibarına, saygınlığına ve prestijine zarar verecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını, bu gibi durumların tespiti halinde, müşteri hesabının ve bağlı tüm ürün ve hizmetlerinin sorgusuz/sualsiz iptal edileceğini, herhangi bir iade ödemesi yapılmayacağını, ve bu durumdan kaynaklı Wisesoft.com ve müşterilerinin gördüğü tüm zarar ve ziyanları tazmin ve temin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

92. Kullanıcı, Wisesoft.com'un hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı, Wisesoft.com'un gördüğü tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

9.3. Talep eden her kim olursa olsun Wisesoft.com'un hizmet vermeyi reddetme, müşteri tarafından sergilenen olumsuz (mobbing) davranışlar ile Wisesoft.com yetkili ve personellerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkileyecek davranışlar karşısında, destek hizmetlerinden muaf tutma, ve Kullanıcı'nın ürün/hizmetlerinin kalan kullanımlarına tekabul eden tutarlarını ücret iadesi gerçekleştirmek suretiyle, tüm ürün/hizmetleri ile müşteri hesabını iptal etme hakkı saklıdır. Kullanıcı, bunu kabul ve beyan eder.

LİSANS ÖDEMELERİ VE ÖDEMELERİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ

Taahhütlü lisans ödemeleri, lisans temini aşamasında kredi kartı veya banka transferi yolu ile peşinen yapılır. Aylık kiralama yolu ile temin edilen lisansların her bir lisans dönemi 30 gündür. Son ödeme tarihi geçmiş lisanslar son ödeme gününün ertesi günü askıya alınır ve ödeme yapılmaması durumunda iptal edilir. Askıya alınan lisansa bağlı bulunan kullanıcı web sitesi üzerinde, otomatik olarak bir lisans uyarısı görüntülenecektir. Kullanıcı bunu peşinen kabul ve beyan eder. Aylık taahhütlü yazılım ve hizmetlerin kira bedellerinde oluşturulan fatura tarihinden itibaren 60 gün gecikme yaşandığı taktirde, KULLANICI sözleşmeyi feshettiğini beyan eder. Wise Soft Smart Solutions şirketi KULLANICI tarafından bozulan sözleşmeler için, cayma bedeli olarak KULLANICI'NIN taahhüt ettiği süre boyunca ödenmeyen kiralarına ek olarak %15 cayma bedeli yansıtacak olup, geciken ödemeler için 30 gün baz alınarak %5 gecikme faizi ilave edecektir.

GÜNCELLEMELER

Kullandığınız yazılımlar üzerinde zaman zaman güncellemeler ve yeni sürümler uygulanmaktadır. Güncelleme işlemleri yönetici kontrol merkezi üzerinden yapılmaktadır. Wisesoft.com'un, güncellemeler ile ilgili içeriği, süresi ve kapsamı hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapma zorunluluğu bulunmamakta ve herhangi bir garanti sunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ PARTİ ENTEGRASYONLAR VE API

Kullandığınız yazılım üzerinde bir takım api entegrasyonları mevcuttur. Bunlar, yazılım ile bağlantılı olmayan üçüncü parti ürün ve hizmetlerin, kullandığınız yazılım ile entegre çalışabilmesi için geliştirilmiş API entegrasyonları ve modülleridir. API entegrayonu bulunan üçüncü parti servislerin kendi alt yapılarında yaptıkları değişiklik veya hatalar sonucunda meydana gelebilecek aksaklıklar Wisesoft.com'un sorumluluğunda değildir. Wisesoft.com, bunların ömür boyu çalışacağına veya sorunsuzluğuna herhangi bir garanti sunmaz.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Wisesoft.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

14.1. Wisesoft.com'da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

14.2. Wise Soft Smart Solutions taahhütlü yazılımları izinsiz hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Bütünü veya bir kısmı izinsiz olarak kullanılamaz.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Wisesoft.com'un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir (Bayraklı) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


Bir Sorunuz mu Var?

Sorularınızı cevaplamayı bekleyen muhteşem bir ekibimiz var.
Bize Ulaşın.